KULTUR- OG VÆRDIIMPLEMENTERING

VIRKSOMHEDSKULTUR ER NOGET VI SELV SKABER

Hvis du gennemgående og vedvarende oplever uhensigtsmæssig adfærd i din organisation, findes problemernes rod som regel i holdninger, værdier og en fastlåst virksomhedskultur. Adfærden kan f.eks. vise sig helt overordnet i form af manglende beslutningsevne, ingen ansvarsfølelse og passivitet – eller på det lavpraktiske plan med negativ tone, sladder, tvivlsomt sygefravær og manglende fleksibilitet i dagligdagen.

Som leder kan den negative adfærd let blive en blind plet, fordi man selv er blevet en integreret del af virksomhedskulturen. Med andre ord er adfærden blevet acceptabel, for det er jo bare sådan, vores kultur er.

 

Men virksomhedskultur er noget, vi selv skaber. Den er nemlig mængden af vores adfærd. Er adfærden f.eks., at der ikke tales pænt til hinanden eller tages ansvar, bliver kulturen derefter. Derfor kan enhver virksomhedskultur også ændres, og der kan skabes en positiv spiral. IHS Movemaind er specialiseret i at tilrettelægge professionelle udviklingsforløb, der skaber varige og positive ændringer. Vi tager udgangspunkt i den eksisterende kultur og inspirerer til, hvad der skal ændres, og hvad det vil kræve.

 

Samtidig arbejder vi indgående med værdiimplementering, for ofte er der opstået et misforhold mellem værdier og adfærd. Måske er værdierne, at vi er omsorgsfulde over for hinanden, udviser fleksibilitet og har fokus på kunderne – imens adfærden viser noget helt andet med sygefravær, spildtid, ligegyldighed og manglende engagement. IHS Movemind inspirerer til, at værdierne ikke længere er tomme ord men en realitet, der sidder på rygraden af hver enkelt medarbejder.

 

Er du nysgerrig på at høre nærmere om muligheden for et forløb, så kontakt IHS Movemind for et uforpligtende møde.

 

IHS Movemind

Vil du gerne vide mere?

Vi udvikler kurser til dit behov, til dig personligt, til virksomheder og til offentlige myndigheder. Vi fokuserer på arbejdsglæde, motivation og personlig udvikling, samt trivsel for den enkelte eller i teams.