Lederkursus 2022

Det kræver effektiv ledelse
at lave en god forretning!

Gør som dine kollegaer i andre virksomheder – ta’ en praktiskorienteret lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge resultaterne i jeres virksomhed.

Lederuddannelsen er for alle med et ledelsesmæssigt ansvar i virksomheden, og handler om generel ledelsesforståelse og dit personlige lederskab. Uddannelsen er målrettet alle ledere, som har en eller anden form for ledelse og/eller driftsmæssigt ansvar i hverdagen. Det vi alle er fælles om er ledelse af virksomhedens opgaver og medarbejdere, og det er afgørende at vi fremstår enige og afstemte om hvordan og hvorfor vi præsterer ledelse.  Vi ser en klar fordel i at deltage flere/alle ledere fra samme virksomhed, fordi det ganske enkelt giver et meget større udbytte hjemme i virksomheden.

Uddannelsen gennemføres i 3 moduler á 2 dage, med omtrent en måned imellem modulerne. Man tilmelder sig alle 3 moduler fra starten, da vi tror på at udvikling sker gennem fortsat træning og fokus.

Ledelse - Det første skridt

Modul 1:

“Alle medarbejdere fortjener at kende til målsætninger og forventninger – og at blive holdt op imod dem”

 1. Du får et overblik over ledelse og et indblik i hvad det er for dig.
 2. Du oplever uddannelsens praktiske, engagerende og afvekslende arbejdsform.
 3. Udvikling af klare mål for dig og din virksomhed.
 4. Kommunikation af mål til alle der kan få bolden.
 5. Et godt kendskab til de øvrige deltagere – en god start på nye relationer.
Du får svar på dine spørgsmål om ledelse, om uddannelsen og bliver i stand til, at beslutte hvad dit næste skridt
skal være.

Kommunikation og konflikthåndtering

Modul 2:

Der er kommunikation i alt vi gør – og med fokus på ledelse har man også sagt fokus på kommunikation.
 1. Hvad er kommunikation?
 2. Hvordan kommunikerer jeg?
 3. Spørgeteknik, aktiv lytning og feedback.
 4. Hvad er motivation?
 5. Hvordan kommunikerer jeg og hvordan arbejder jeg videre med motivation af mine medarbejdere?
 6. Hvad er en konflikt, hvilken adfærd ser vi, hvordan udvikler konflikter sig over tid?
Konflikter koster kassen, særligt hvis de ikke opdages og håndteres

Ledelse og motivation

Modul 3:

Situationer og medarbejdere er aldrig ens. Derfor kræver det sin leder at kunne tackle såvel medarbejderes forskelligheder og dette i forskellige situationer, og samtidig løfte medarbejdernes motivation og arbejdslyst.

 1. Lederstile
 2. Lederadfærden i forhold til medarbejdernes kompetencer
 3. Personprofiler
 4. Delegering og motivation; hænger nøje sammen.
 5. Den coachende leder.
 6. Hvad har du lært, Hvad var godt og hvad skal udvikles i lederuddannelsen?

Tidsplan for Lederuddannelsen, modul 1-3

Modul 1:

2. – 3. november 2022

 

Modul 2:

29. -30. november 2022

 

Modul 3:

9. – 10. januar 2023

 

Hvordan foregår det?

Uddannelsen gennemføres med en praktisk tilgang, hvor korte oplæg henføres til konkrete situationer og hverdagsoplevelser. Vi går i dybden med dine egne holdninger og viden, og derfor forventer vi også, at du er klar til at byde ind med dine erfaringer.

 

Vi lærer forskelligt – mange af os lærer ved at være aktive, løse opgaver og i øvrigt ved at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene. Vi vil gennemføre kurset med afveksling og bruge mange forskellige metoder. Aktivitet vil blive prioriteret frem for stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen og i sving.

 

Vi har også fokus på den personlige tilbagemelding til hver enkel deltager. Det sker ved hjælp af en læringspartner. Efter første modul sammensættes deltagerne i makkerpar med så vidt muligt samme forudsætninger og uden hindringer for at gå i fortrolig dialog med hinanden. Med en god indsats kan en læringspartner blive en værdifuld sparringspartner, som både kan give konstruktiv feedback og hjælpe til fastholdelse af dine mål.

 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding sker her. Efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive kontaktet for yderligere information. Tilmeldingsfristen er senest den 30. september 2022.

Tid, sted og økonomi

Sted:
Uddannelsen gennemføres på Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg. Et fantastisk sted lige ved vandet, og vi vil benytte de fantastiske omgivelser i stort omfang. Uddannelsen er som udgangspunkt uden overnatning, men vi tilbyder gerne et værelse på det nærliggende Hotel 6400, som ligger ca. 1 km fra skolen.

Økonomi:

Uddannelsen er et samlet forløb, og det koster i alt kr. 9.995,- inkl. kost
Overnatning på Hotel 6400 koster kr.  720,- pr. overnatning

Har du spørgsmål til indhold, forløbet og udbytte kan spørgsmål rettes til IHS MoveMind, Michael Jensen på 51 24 07 86 eller Michael@ihsmovemind.dk

Hvorfor en lederuddannelse?

Når der skal skabes udvikling i en virksomhed, er der ét element, der altid skal være på plads. En ambitiøs og vedholdende ledelse! Vi har valgt at fokusere på uddannelse frem for kurser, fordi vi på den måde bedre kan fokusere på sammenhængen mellem   hvad der bliver drøftet i undervisningen, og hvad der foregår hjemme i virksomhederne.

Der er mange gode emner at bygge en uddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi på to: Resultater & Relationer.

Resultater betyder bedre indtjening og målrettet udvikling. Det drejer sig om flere ordrer, effektive arbejdsgange og sikker kundehåndtering hos alle medarbejdere.

Relationer er det, der sker mellem medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen. Ved hjælp af de gode relationer har vi mulighed for at motivere vores medarbejdere og sikre deres trivsel – samtidigt undgår vi bekostelige konflikter.

IHS Movemind

Vil du gerne vide mere?

Vi udvikler kurser til dit behov, til dig personligt, til virksomheder og til offentlige myndigheder. Vi fokuserer på arbejdsglæde, motivation og personlig udvikling, samt trivsel for den enkelte eller i teams.