TEAMBUILDING

Målrettet teambuilding

Alle vores aktiviteter har en fællesnævner: “Man skal have det sjovt!”, men derudover bygger vores aktiviteter på at skabe relationer, dialoger og kreative tilgange. Teambuilding er ofte brugt som underholdning, når relationerne skal styrkes og medarbejderne have en sjov dag. Vi mener dog at teambuilding også kan nå helt nye højder og dermed give et markant større udbytte for bundlinje og organisation. Vi laver teambuilding, hvor det sjove fastholdes, imens vi samtidig nedbryder silotænkningen ved f.eks. at træne videndeling, helhedsforståelse, problemløsning og værdiimplementering 

Vores succeskriterier er, at intelligent teamtræning giver deltagerne en god, stærk og fælles oplevelse af, at f.eks. helhedstænkning og videndeling kan betale sig. Deltagerne skal opleve, at det eksempelvis giver mening at videndele, samarbejde og kommunikere. Foruden at være sjov skal skal vi skabe motivation for, at arbejde videre med udfordringerne i virksomheden og give konkrete værktøjer, til udvikling og forbedringer. 

Gode grunde til Teambuilding

Kommunikation, relationer, synergi, energiboost, arbejdesmotivation og meget mere…

Konkurrence

Konkurrence kan være med til at øge produktiviteten. Oplev det i sjov og anderledes teambuilding.

Succes

Husk, det er vigtigt at fejre dine egne og andres præstationer. Uanset om du vinder eller blot har gjort det rigtig godt.

Forbedre projekter på arbejdspladsen, der kræver teamwork og på den måde blive bedre til at dække ind for hinanden om nødvendigt.

Team Work

Åbne op og lære hinanden bedre at kende. socialisering på tværs af afdelinger, og som afdeling. Det giver tryghed og tillid. Sjove aktiviteter hjælper til at se hinanden I et andet lys, skabe nye relationer og teamwork

Fællesskab & Kompetencer

Det er det stærke fælleskab, som laver High Performance resultater.

Individets menneskelige kompetencer er afgørende for, at et stærkt fællesskab skabes og derfor er det vigtigt at have fokus på, at lære hinandens individuelle kompetencer at kende.

Vi elsker at gøre en forskel for jer!

EKSemPEL PÅ TeamBuilding

 

”Samarbejds- og synergimarkedet”

er et af IHS Moveminds mest populære og anvendte koncepter, fordi det rammer plet ved at udfordre de fleste organisationers svaghed: Silotænkning og suboptimering. Eventen kræver derfor helhedstænkning og videndeling, og giver helt automatisk oplevelsen af, at netop helhedstænkning og systematisk vidensdeling giver markant bedre resultater på bundlinjen for den samlede virksomhed.

 

”Optimeringstræning
er en mindre udgave af ”

Samarbejds- og synergimarkedet” og træner i mindre ramme en organisations evne til at skabe læring og resultater gennem systematisk vidensdeling, feedback og evaluering.

 

”Struktureret opgaveløsning i teams”

er et af IHS Moveminds mest efterspurgte koncepter. Over en enkelt udviklingsdag træner vi på en meget enkel og sjov måde et eller flere teams i at styrke den interne beslutnings- og handlekraft og dermed øge motivation, effektivitet og resultater markant.

 

”Kend dine kolleger.”

Kendskabet til dine kollegers styrker og udfordringer er forudsætningen for et velfungerende team, kendetegnet af respektfuld kommunikation og effektivt samarbejde. Baseret på forudgående person- og adfærdsprofiler giver kurset ”Kend dine kolleger” dig både konkrete værktøjer og forståelse for dine kolleger.

 

”Raceday”

er først og fremmest en oplevelsesevent. Et set-up med mange udfordringer af forskellige sværhedsgrader, som ofte anvendes ved større firmaarrangementer som f.eks. kick-off til seminarer eller som belønningsarrangement for veludført arbejde og gode resultater i organisationen.

 

Er du nysgerrig på at høre nærmere om muligheden for et arrangement for jer, så kontakt IHS Movemind for et uforpligtende møde.

Koncepter

Samarbejds- og synergimarkedet

Et sjovt og lærerigt teambuilding set-up

I praksis sætter vi fokus på jeres evne til at samarbejde på tværs af teams, vidensdele om best practices og skabe high performance resultater. Som i virkeligheden konkurrerer I mod andre konkurrenter i markedet, og dette foregår ved at benchmarke jeres resultater op mod tidligere deltagende virksomheder.

En sjov og lærerig måde at få øjnene op for vigtigheden af samarbejde på tværs og en effektiv måde til at nedbryde uhensigtsmæssige siloer i organisationen.

IHS Movemind

Vil du gerne vide mere?

Vi udvikler kurser til dit behov, til dig personligt, til virksomheder og til offentlige myndigheder. Vi fokuserer på arbejdsglæde, motivation og personlig udvikling, samt trivsel for den enkelte eller i teams.